Please feel free to browse on our website and have a look at where we play golf and what is Eli-kent Golf Society is all about...

Member List

Member IDMember NameHC
AMP01 Akshay M Patel 19.0
ATL01 Alkesh T Patel 24.0
AKS01 Anup K Sharma 18.8
AKV01 Ashok K Vara 11.4
AKS001 Avnish K Sharma 20.9
BPP01 Bipin P Patel 13.4
DMP01 Dilip M Patel 20.5
DKP02 Dilipkumar Patel 24.0
DRP01 Dinkar R Patel 24.0
ERJ01 Edward R Jansz 22.5
FDD Fidelis Dominic DMello 15.1
HBP01 Hitesh B Patel 16.7
HEM01 Homiar E Mehta 14.6
JCP01 Jayant C Patel 13.5
KP01 Kalpesh Patel 16.2
KBP01 Kamlesh B Patel 24.0
KBP02 Kaushik B Patel 15.9
KVV01 Keval V Vara 22.2
KKP01 Kiran K Patel 14.7
MBP02 Mahesh B Patel 19.0
MKP01 Mahesh K Patel 21.9
MCP01 Manoj C Patel 16.7
MMP01 Mayur M Patel 24.0
MIN01 Minesh S Patel 24.0
NBP01 Nalin B Patel 17.2
NCP01 Navin C Patel 23.6
NMV001 Neel M Vara 16.4
NDP01 Neil D Patel 22.7
NCP02 Nilesh C Patel 24.0
NKP001 Nishi Kiran Patel 21.0
PPP01 Pradeep P Patel 09.9
pcp001 Pravin C Patel 09.6
RDP01 Rajendra D Patel 15.4
RPP01 Rajnikant P Patel 24.0
RVP01 Ravindra V Patel 15.0
SFS01 Sam Francis Michael Samuel 18.8
SIP01 Sunil I Patel 21.2
SJP01 Sunil J Patel 11.7
USP01 Umesh S Patel 24.0
VAP01 Veeru A Patel 20.7
VKV01 Vin Vara 19.2
VJM01 Vishal J Mehta 11.6
VJU01 Vivian John Upshon 13.6
WJR01 William (Bill) James Rookes 19.2